Zkolaudováno! V  minulých dnech proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby neboli kolaudace. Úspěšně. A to znamená, že pominula veškerá rizika, jichž se budoucí kupující mohou v průběhu výstavby obávat. Tedy především, že in::Read More